Alles over kunst

Kunstenaarsportret | De Nieuwe Lichting  HART Nr. 202

In de ban van de schaduwen

Mieriën Coppens
Stoffel  Debuysere

In deze reeks geven we carte blanche aan een (jonge) curator om het werk van een kunstenaar naar keuze voor te stellen. Deze keer heeft freelance curator Stoffel Debuysere het over het werk van Mieriën Coppens.

Een palet van grijs getinte figuren en texturen ontvouwt zich geruisloos op het beeldoppervlak. Ongrijpbare schimmen en abstracte patronen bevolken het blikveld, occasioneel onderbroken door een opvoering van onbestemde ledematen en beroeringen. Langzaam laten zich gedaantes ontwaren; wachtend, schuivend, zoekend. Gezichten lichten op te midden van een waas van beweging. In de beslotenheid van het kader voltrekt zich een dramaturgie van weifelende gebaren, vertwijfelde blikken, fonkelende ogen, gelaatsuitdrukkingen in close-up. Gefragmenteerde, vibrerende lichamen dansen op een cadans met een interne logica, w…

Mieriën Coppens, Carry On (2017)