Alles over kunst

Interview | Inzicht | Kunst of Architectuur  HART Nr. 206

“Als je écht invloed wil hebben moet je daden stellen. Gevraagd of ongevraagd. Auteurschap zit dat soms in de weg”

De Ongevraagde Architect (1/5)
Peter  Swinnen

Praktische info

Wouter Vanstiphout is architectuurhistoricus en Hoogleraar Design as Politics, afdeling Urbanism, TU Delft. Sinds 1994 is hij partner bij het Rotterdamse collectief CRIMSON Historians & Urbanists (www.crimsonweb.org). Sinds 2018 is hij tevens co-decaan van The Independent School for the City (www.schoolforthecity.nl).

Aan de hand van vijf interviews bevraagt architect Peter Swinnen de politieke praktijk van de architectuur. Beginnen doen we met architectuurhistoricus Wouter Vanstiphout.

Peter Swinnen: Laten we met een schijnbaar voorspelbare vraag starten. Hoe definieer jij vandaag mogelijke vormen van architectuurpraktijk?


Wouter Vanstiphout: Architectuurpraktijk is vooreerst een publieke praxis, waarbij de voornaamste verantwoordelijkheid van de architect niet het vertegenwoordigen van een cliënt is, maar het vertegenwoordigen van het publiek belang. Onder ‘publiek’ versta ik datgene wat voor eenieder toegankelijk is, zonder er persoonlijk of financieel in geïnvesteerd te hebben, en waarvan je kan zeggen dat het een effect heeft op de bredere gemeenschap. In de realiteit gebeurt doorgaans het tegenovergestelde en det…

Overzicht, zijde Nieuwe Binnenweg, met omgeving. Nieuw Zakelijk woon-winkelpand uit 1930-1932, architect J.H. van den Broek, Rotterdam