Alles over kunst

Inzicht | Kunst of Architectuur | Interview  HART Nr. 208

Luc Deleu & T.O.P. office

De Ongevraagde Architect (2/5)
Peter  Swinnen

Praktische info

Het interview werd afgenomen enkele dagen voor het finaliseren van het boek Luc Deleu & T.O.P. office, Future Plans 1970-2020, geredigeerd door Anne Judong en Peter Swinnen, uitgegeven door het VAi. Deze publicatie vormt een twee-eenheid met de verwachte tentoonstelling Luc Deleu & T.O.P. office, Future Plans 1970-2020, gecureerd door Anne Judong en Peter Swinnen voor het VAi en deSingel (februari 2021).

Aan de hand van vijf interviews bevraagt architect Peter Swinnen de politieke praktijk van de architectuur. Voor deel 2 gaat hij in gesprek met stedenbouwkundig architect Luc Deleu en T.O.P. office.

Peter Swinnen: Het is best een uitzonderlijk moment. Binnen vijf dagen moet de final edit van het nieuwste boek over T.O.P. office klaar zijn. Een ‘broeierig’ ogenblik dus. Het boek, dat we het afgelopen jaar samen mochten maken, beslaat niet minder dan 50 jaar onafhankelijke architectuurpraktijk.

Luc Deleu: “Ik denk dat het een goed boek wordt, waarvan ik mag hopen dat het van belangrijke indexwaarde zal blijken voor de toekomst.”

PS: Wat vooral frappeert is de ontzettend consequente manier waarop T.O.P. office sinds 1970 maatschappelijk urgente thema’s heeft aangekaart, door die – doorgaans geheel ongevraag…