Alles over kunst

Artikel  HART Nr. 214

Het openplooien van de orde

De Ongevraagde Architect (5/5): André Loeckx
Peter  Swinnen

Aan de hand van vijf interviews bevraagt architect Peter Swinnen de ongevraagde en politieke praktijk van de architectuur. In dit finale luik voert professor emeritus ir.-architect André Loeckx het woord. Voor zijn vijftig jaar lange stedenbouwkundige, architecturale en academische carrière (KU Leuven) ontving hij op 18 mei jongstleden de Ultima Cultuurprijs voor Architectuur 2021. Een gesprek met een uniek inspirator en teweegbrenger.

Ik heb het altijd moeilijk gehad met ‘auteurschap’, en dan vooral het singuliere auteurschap. Hij of zij die de architectuurplannen ondertekent, of die baas is van een ontwerpbureau, als enige auteur beschouwen, daar geloof ik niet in. Het is niet dat die ene architect, die met de eerste geniale schets voor de pinnen komt, daardoor de onbetwiste auteur van het werk wordt. Hij of zij al…

André Loeckx, foto Ultimas