Alles over kunst

Tussen architectuur  HART Nr. 223

De Serra, een nieuwe benadering van wonen en werken op het platteland

Een ontmoeting met architect Theo De Meyer
Anke  Vandemeulebroeke

Een serre, in Vlaamse velden, een eenzame reus als stille getuige van het vooruitgangsoptimisme van een vorige generatie. Een generatie die het platteland nog steeds talrijk bevolkt, wier levensvisie steeds meer in schril contrast komt te staan met wat leeft in onze huidige maatschappij. De kloof tussen het leven op het platteland en de stad was nooit zo groot. ‘Den buiten’, een geknecht landschap, gereduceerd tot geïndustrialiseerde landbouw en privétuinen die in het gareel gehouden worden door meterslange Bekaert-draad. Waar bomen eenzaam de wind trotseren en bomengroepen vanaf drie rijen als bos gecatalogiseerd worden. Waar elke vierkante meter bereikbaar is via geasfalteerde wegen, aangelegd voor koning auto en wielertoeristen, en waar je als voetganger of zondagsfietser enkel met gevaar voor eigen leven gebruik van kan ma…

Tentoonstellingszicht Arcade #1 bij Serra, 2021. Foto Filip Dujardin