Alles over kunst

Column  HART Nr. 221

Horig

Jordi  Geirlant

Als Kleine Kunstcollectioneur heb ook ik mijn 'booster' al gehad en kan ik met mijn Covid Safe Ticket dus fier en probleemloos horeca- en andere entertainment-panden betreden, via het 'ticket naar de poorten van de vrijheid'. Sommigen noemen dit een vorm van 'pasjesmaatschappij', alsof het bezit van een identiteitskaart, een rijbewijs, een bankkaart ons niet al lang in zo'n serviele rol heeft geduwd. Een columnist en N-VA opiniemaker (hij adviseert onder meer cultuurminister Jan Jambon) schreef in een krant dat de Vlaming met dat CST weer 'horig' is geworden, wat wil zeggen: je moet je weer schikken naar de willekeurige wensen en eisen van je 'hogere' autoriteiten. Vroeger waren dat de adel, grootgrondbezitters en de Kerk, nu zijn dat de politici.

Ondertussen hebben 293 Vlaamse cultuurinstellingen bij de Vlaamse overheid hun aanvraag ing…