Art is slow attention

In de Coulissen  HART Nr. 233

Museumdirecteurs aanstellen voor onbepaalde duur: een goed idee?

In de coulissen HART 233
Eric Bracke

In deze rubriek buigt Eric Bracke zich over beleidsbeslissingen en hun gevolgen voor de beeldende kunst. Deze maand bekijken we samen met Ann Demeester, directeur van het Kunsthaus Zürich, de voor- en nadelen van beperkte aanstellingstermijnen voor museumdirecteurs.

In België kennen we het fenomeen niet: museumdirecteurs worden hier aangesteld voor onbepaalde duur. In andere Europese landen is het directeurschap vaak wel beperkt in de tijd. Zo kan de directeur van Kunstinstituut Melly (voorheen bekend als Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst), niet langer dan vijf jaar aanblijven. Kunstwerke in Berlijn heeft eveneens een termijn van vijf jaar, maar daar is verlenging mogelijk. De bedoeling van die termijn is om het beleid fris te houden en om op gestelde tijden een nieuwe wind door de instelling te laten waaie…