Alles over kunst

Artikel  HART Nr. 221

Protest tegen kunst in opdracht

In de coulissen
Eric  Bracke

In deze rubriek buigt Eric Bracke zich over beleidsbeslissingen en hun gevolgen voor de beeldende kunst in ons land. Deze maand: het verhaal van kunst in opdracht en de cruciale rol die de Vlaamse Bouwmeesters daarin speelden.

Eind 1986 voerde Vlaanderen de zogenaamde éénprocent-regel in. Volgens het decreet van 23 december 1986 moest één procent van het budget voor nieuwe gebouwen van de overheid, en door de overheid gesubsidieerde instellingen, naar de integratie van een kunstwerk gaan. De regel kreeg vooral navolging in de zorgsector, elders bleef het decreet gedurende de eerste twaalf jaren dikwijls dode letter. Als de kostprijs van een gebouw onverwacht duurder uitviel, sneuvelde het voorziene budget voor kunst meestal als eerste. Dat veranderde met de aanstelling van Bob Van Reeth als eerste Vlaamse Bouwmees…

Denicolai & Provoost, RAF Crash Taart onderdeel van Tien Taarten, in opdracht van de stad Genk in het kader van Meer dan een object, 2018