Alles over kunst

Interview  GLEAN NL 3

Language is a mother. And mother is everywhere.

In gesprek met Meggy Rustamova
Barbara  De Coninck

Praktische info

Meggy Rustamova, Deda Ena (2023), multi-channel video-installatie, 18 minuten

Meggy Rustamova, Horaizon, posture editions, 2021

De komende maanden is werk van Meggy Rustamova te zien op de groepsexpo Remain/Remember, tot 5 januari 2025, Westfront, Nieuwpoort

Het tweejaarlijkse kunstenfestival europalia dat in 2023 focuste op Georgië, is méér en beter dan een cultureel exportfestival. Behalve rijk gedocumenteerde tentoonstellingen gewijd aan de archeologie van de Zuidelijke Kaukasus of de Georgische avant-garde en stevige overzichten van moderne en hedendaagse oeuvres op het grensvlak tussen Oost-Europa en West-Azië bij KMKG, WIELS, M HKA of S.M.A.K., bevat het programma uitdrukkelijk opdrachten aan eigentijdse makers. Europalia treedt hier op de voorgrond als producent.

Opvallend is de uitnodiging aan de in België werkende en wonende Meggy Rustamova (Tbilisi, 1985), auteur van een interdisciplinair oeuvre bestaand uit video, fotografisch werk, installatie en performance. Voor europalia Georgië realiseert deze kunstenaar haar allereerste filminstallatie 1: het ‘polyfonisch triptiek…

Meggy Rustamova, filmstill uit Deda Ena, 2023, © de kunstenaar