Alles over kunst

In de Coulissen  HART Nr. 213

Krijtlijnen Kunstendecreet zinnen kunstenaars niet

Eric  Bracke

In deze rubriek buigt Eric Bracke zich over beleidsbeslissingen en hun gevolgen voor de beeldende kunst in ons land.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die ook bevoegd is voor Cultuur, wil het Kunstendecreet voor de komende subsidieperiode (2023 tot 2027) aanpassen. Dat is al even bekend, de Vlaamse regering keurde immers begin maart het ontwerp van decreet goed. Nu ook de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement op 1 april de tekst zonder grote aanpassingen groen licht heeft gegeven, kan het ontwerpdecreet na het paasreces naar de plenaire vergadering voor definitieve goedkeuring (1). Jambon wil het omstreden decreet het liefst nog deze zomer goedgekeurd zien.

De Strategische Adviesraad voor Cultuur (Sarc) en Overleg Kunstenorganisaties (oKo) gaven eerder al hun kritische bemerkingen. De cultuurcommissie…