Alles over kunst

Beeldbijdrage  HART Nr. 211

Leo Gabin

Praktische info

VIDEO: www.leogabin.com/hart
PASWOORD: LGHART211
Leo Gabin stelt momenteel tentoon bij TICK TACK, Antwerpen
SIT WITH IT, van 20 februari tot 27 maart, www.ticktack.be

Als beeldbijdrage creëerde Leo Gabin STORIES, een video van 8 minuten,
samengesteld uit zowel gevonden als eigen beeldmateriaal en tekst.
STORIES kan gelezen worden als een evocatief microverhaal, met directe
verwijzingen naar andere aspecten van hun praktijk. In de spreads plaatste
LG een aantal fragmenten en stills in relatie met elkaar. Het eigenlijke werk
kan online bekeken worden.