Art is slow attention

documenta fifteen  HART Nr. 227

Lumbung 1 zet documenta 15 te kijk

Sorana Munsya

Black Quantum Futurism (BQF), geleid door Camae Ayewa en Rasheedah Phillips, is een project dat we kunnen omschrijven als een collectieve praktijk die zich toelegt op de manipulatie van tijd en ruimte met betrekking tot de zwarte identiteit, en via die weg tijdlijnen en ficties uitwerkt voor de Afrikaanse diaspora. Hun praktijk nodigt uit tot een ernstige reflectie over hoe de tijd zoals die door het Westen wordt gedefinieerd en in vakgebieden zoals geschiedenis en wetenschap wordt toegepast, zwarte gemeenschappen onderdrukt. Het plaatst hen in een tijdelijk hier en nu en verspert hen de weg naar verleden en toekomst. Als onderdeel van hun samenwerking met het Vera List Center in New York werkte BQF de tentoonstelling Time Zone Protocols uit, samen met de Prime Meridian Unconference. Deze twee projecten bestuderen de Protoco…

documenta 15, Black Quantum Futurism, Rondell, Kassel 2022, foto Nicolas Wefers