Alles over kunst

Beeldbijdrage  HART Nr. 201

Occupie Paradit

Alex Cecchetti en Laure Prouvost

Voor Netwerk Aalst maakten Alex Cecchetti en Laure Prouvost samen Occupie Paradit. Deze beeldbijdrage en de tekst hieronder liggen in het verlengde van deze multivocale installatie.

Eva en de slang

Iedere dag was dezelfde. Adam en Eva wandelden zonder doel door het Hof van Eden. Onveranderlijk als de tuin was, hadden ze geen herinneringen. Onsterfelijk als ze waren, hadden ze geen gebeden voor de doden. Zonder kinderen vierden ze geen geboortes – zelfs niet die van de zon of de maan. Ze hadden geen vijanden en geen vrienden. Ze kenden geen pijn of nostalgie. Ze hadden geen gedichten of gezangen over het verleden, geen hoop voor de toekomst. Omdat ze geen ziekte of honger kenden, noch koude winters of warme zomers, hoefden Adam en Eva niet voor elkaar te zorgen of dicht bij elkaar te kruipen om warm te blijven.…

Laure Prouvost, Aa last paradit, 2020, video still courtesy the artist