Alles over kunst

Kunst of Architectuur  HART Nr. 227

Vier kunstenaarsateliers. Eén architect.

Over de schepping van de (werk)plaats van de kunst
Koen  Van Synghel

Over een periode van vijf jaar ontwierp Klaas Goris (Coussée-Goris-Huyghe architecten) vier werkplaatsen waar kunst het licht ziet en architectuur de kunst raakt. Blijft de vraag: wat zegt een atelier over de kunst?

De Italiaanse schrijver Curzio Malaparte liet een huis optrekken op een rotspunt voor de kust van Capri. De golven slaan er zich stuk en kloven de rotsen tot een onneembare vesting. Malaparte koos deze spectaculaire locatie omdat ze een afspiegeling was van zichzelf, of althans de afspiegeling van het beeld dat hij van zichzelf wilde ophangen. Zijn woorden ‘casa come me’, ofte ‘een huis zoals ik’, gingen de geschiedenis in als het epitheton voor een architectuur die, één op één, uitdrukking geeft aan de ziel van de bouwheer. 

Voor een kunstenaar kan je je afvragen wat het meest spoort met zijn of haar nat…

Atelier Mark Manders, foto Tim Van de Velde