Alles over kunst

Humus  HART Nr. 234

Van SPAC naar New SPACE

Colette  Dubois

Met ‘Humus’ wil HART een platform bieden aan de essentiële en vruchtbare onderlaag van artist-run initiatieven en off-spaces in ons land. Het zijn vaak die organisaties en collectieven die de vinger aan de pols van de kunstwereld houden en een zekere artistieke vrijheid en autonomie waarborgen. We laten hen aan het woord en zorgen voor context en reflectie. Deze keer: het verhaal achter de SPACE-collectie in Luik.

Luik is waarschijnlijk de enige stad in Wallonië waar kunstenaars wilden ingrijpen op het vlak van hedendaagse kunst, omdat de overheid er in het beste geval onverschillig tegenover stond en nog vaker een zekere vorm van minachting voor vertoonde. Galerie l’A (1980–1992) zouden we vandaag een ‘collectief van kunstenaars’ noemen. In 1984 startte Laurent Jacob, gesteund door enkele vrienden, Espace 251 Nord,…

Jacques Lizène voor zijn versie van de SPAC-parkeermeter (Sculpture Publique d’Aide Culturelle), 2014, foto Genaro Marcos Navas