Alles over kunst

Artikel  HART Nr. 230

Vooraf 230

Kathleen  Weyts

December is de maand bij uitstek om de balans op te maken van het afgelopen jaar. Dat zal ik mij om vele redenen als bewogen herinneren. 2022 was een jaar van afscheid en diep verdriet. Een jaar waarin de oorlog in Oekraïne ons pijnlijk deed ontwaken uit de illusie dat zoiets in Europa nooit meer mogelijk zou zijn en waarin zelfs de heftigste ontkenners de klimaatcrisis als een feit moesten erkennen. Een jaar ook waar in eigen land pijnlijk duidelijk werd hoe de greep van een nieuwe politieke elite zijn nefaste weerslag krijgt op het culturele bestel. Een jaar waarin dit blad in de financiële nasleep van de coronacrisis in woelig vaarwater terechtkwam. Desondanks bracht 2022 ook veel schoonheid. De bijzondere gesprekken die ik de voorbije maanden mocht voeren met zoveel kunstenaars, de verhalen en teksten van collega-schrijvers, de talrijke tentoonstellingen en voorstellingen in binnen- en buitenland die ik kon bijwonen, het samenwerken met zoveel fijne mensen, het is wat me rechthoudt, dag in dag uit. Met spijt in het hart nemen we deze maand ook afscheid van een monument. 230 nummers lang verblijdde Jordi Geirlant ons met zijn scherpe en onbevangen commentaren op het kunstwereldje. Ik dank hem voor zijn fijne bijdragen en hef het (whisky)glas op zijn gezondheid.

Afscheid is altijd een beetje verliezen maar het opent ook nieuwe perspectieven. Het leven leert ons bovendien dat uit obstakels en toeval de meest onverwachte, verrassende en mooie dingen kunnen ontstaan. Dat is wat ik recent weer ten volle besefte tijdens een gesprek met beeldhouwer Didier Vermeiren. Al van zolang ik rondloop op deze aardbol zet hij de materie naar zijn hand. Zonder haast, precies, aandachtig. Uit alle vormen die een sculptuur kan aannemen, puurt hij dat ene beeld dat de ruimte bepaalt, een beeld dat altijd weer een ander beeld in zich draagt. Zijn werk gaat over aanwezigheid en het nodigt ons uit om te reflecteren over hoe we zelf in deze wereld aanwezig zijn. Ik omarm vandaag de focus die de beeldhouwer aan de dag legt. Scherpe keuzes scheppen vrijheid. Dit is wat ik iedereen toewens in het nieuwe jaar. Focus, kunst en tonnen liefde.