Alles over kunst

Vooraf  GLEAN nl 3

Vooraf GLEAN NL 3

Kathleen  Weyts

De eerste maand van 2024 zit er bijna op. Geen noemenswaardige voornemens op mijn persoonlijke agenda dit jaar, tenzij GLEAN door een nieuwe jaargang loodsen. Dat is de afgelopen jaren een voldoende grote uitdaging gebleken. Toen journalist Marc Ruyters in 2006 het Kunsttijdschrift H ART boven de doopvont hield, kon hij onmogelijk vermoeden met hoeveel enthousiasme zijn initiatief onthaald zou worden. Ondertussen zijn we achttien jaar verder en heeft Ruyters in 2019 de fakkel doorgegeven aan ondergetekende. Een kunstblad runnen vraagt niet alleen enthousiasme en een goed team schrijvers, maar ook de nodige middelen. Het is een publiek geheim dat we het blad sinds 2016 zonder overheidssteun overeind houden en vooral overleven dankzij onze trouwe adverteerders en abonnees. De afgelopen zeven jaren zijn we een aantal keer door het oog van de…