Alles over kunst

Artikel  HART Nr. 208

Vooraf HART Nr.208

Anne-Marie  Poels

Eind oktober maakte Minister van Cultuur Jan Jambon bekend dat hij binnen het ‘relanceplan voor cultuur’ 167 miljoen euro extra wil voorzien om de zo zwaar door de coronacrisis getroffen culturele sector een boost te geven. Dit bovenop de 65 miljoen euro die hij eerder beloofde. 100 miljoen daarvan moet gaan naar culturele infrastructuur. Dat leek een mooie geste, maar werd een dag later al afgekraakt door de Crisiscel Cultuur. Wat hebben we aan nieuwe cultuurtempels, als er straks geen kunstenaars meer zijn om die te vullen? Die houden ondertussen met moeite het hoofd boven water.

In Brussel wordt op dit moment al even aan een nieuwe cultuurtempel gewerkt, KANAL. Van op de site zelf sturen drie architectenbureaus het project om de oude Citroëngarage aan het kanaal om te vormen tot “een ruimte die zo toegankelijk mogelijk is voor iederee…