Alles over kunst

Gleanings  GLEAN NL 4

Expo

David Bernstein in Extra City

Bas  Blaasse

Praktische info

David Bernstein, New Lovin, tot 12 mei 2024, Kunsthal Extra City, Antwerpen, extracitykunsthal.be

Een triptiek in een voormalig Dominicanenklooster dat dienstdoet als presentatieplek voor hedendaagse kunst – het levert een regenboog aan connotaties op. De drie verhaallijnen die David Bernstein (US/EU, 1988) in New Lovin samenbrengt zijn al even kleurrijk. Het drieluik knoopt een gesprek aan met de drukbezette geschiedenis van een kerkelijke omgeving over verlangens naar dominantie en onderwerping. De titel roept de vraag op wat we vandaag onder liefde mogen verstaan. Welke onverwachte of onvermijdelijke betekenissen vinden we terug in liefdesverhoudingen? Is liefde denkbaar zonder machtsrelaties? En hoe verhoudt liefde zich tot solidariteit met de ander?

De presentatie in de kapel van Kunsthal Extra City is Bernsteins eerste performatieve tentoonstelling in een kunstinstelling in België. Het start bij de middeleeuwse en antisemitische motieven van het duo Synagoga en Ecclesia. In historische beeltenissen personifiëren de twee vrouwelijke figuren respectievelijk het jodendom en het christendom: Synagoga geblinddoekt en verslagen, Ecclesia triomfantelijk.

Bernstein maakt, in zijn eigen woorden, Judeo-Futuristische kunst vol queer mystieke diasporische wijsheid. De thema’s zijn altijd legio, serieus humoristisch aan elkaar verweven in een denkruimte waar je nooit helemaal zeker bent waar de speculatie begint. Aan de hand van allerlei bijzondere objecten, zelfgemaakte of vermaakte artefacten, kunstwerken van anderen en gevonden spullen, vertelt Bernstein verhalen. Het zijn speelse, belichaamde performances waarin kronieken omhoogkomen uit onze visuele en materiële cultuur.

Als Bernstein nieuwe vormen van liefde verkent, dan doet hij dat aan de hand van de geschiedenis om in het heden tradities en ingeburgerde bijklanken nieuw te denken. Maar hij vraagt zich ook af wat het betekent om in solidariteit kunst te maken in een beladen culturele context. Als onderdeel van het tweede luik vinden we in de kapel houten wiggen – letterlijk de sporen van gevelde bomen, maar ook de vorm van een watermeloen, het symbool van de Palestijnse vrijheidsstrijd. Die combinatie legt een verband met de systematische kap van olijfbomen op Palestijns grondgebied door Israëliërs.

Het centrale altaarstuk waarin de twee verhalen elkaar treffen in de taalkundige complexiteit van ons land wordt enkel geopend tijdens de performances waarin Bernstein de objecten tot leven wekt. De tentoonstelling New Lovin is voorgesteld en samengesteld door gastcurator Dagmar Dirkx, als onderdeel van het project New Voices. Bij het ter perse gaan waren er begin mei nog een paar plekken vrij om deel te nemen aan een van Bernsteins performances, te boeken via de website van Extra City.

Installatiezicht David Bernstein, New Lovin, 2024, Kunsthal Extra City, Antwerpen, © We Document Art