Art is slow attention

Nieuws

178 miljoen euro voor kunstensector

De Vlaamse Regering heeft op 24 juni de toekenning en het budget van de werkingssubsidies binnen het nieuwe Kunstendecreet bekendgemaakt. Het gaat om een jaarlijks bedrag van 178.463.154 euro aan werkingssubsidies voor de beleidsperiode 2023-2027, wat een verhoging van 16,53%, of 25.314.535 euro, ten opzichte van de initiële preadviezen betekent.

Opvallend is dat alle kunstorganisaties die een oordeel van ‘positief buiten budget’ ontvingen, wel subsidies zullen krijgen. Daarbovenop zijn er negen organisaties die ondanks hun negatieve adviezen werkingsmiddelen zullen krijgen omdat ze ‘belangrijk zijn voor een meerstemmig en dynamisch kunstlandschap’. Het gaat over Toneelhuis, Ictus, Casco Phil, Huelgas Ensemble, Needcompany, 4Hoog, ’t Ey, Ensemble Terra Nova en Z33. Al met al zijn dat 7 kunstinstellingen, 4 organisaties met specifieke opdrachten en 225 kunstorganisaties die van structurele ondersteuning verzekerd zijn. Een injectie van de middelen voor projectsubsidies en beurzen wordt ook voorzien, in overeenstemming met de 12,5% norm in het Kunstendecreet.

De beslissing lijkt nu een signaal aan de kunstensector, die in april forse kritiek op de preadviezen van de beoordelingscommissies leverde. Toen lanceerde de organisatie oKo (Overleg Kunstenorganisaties) de campagne ‘#ambitieuzerdandit’ en vroeg om een bijkomende investering van 38 miljoen euro. De kritiek is niet helemaal gedempd, maar op de toekenning van de werkingssubsidies reageerde de organisatie positief: ‘Met het voorstel om de werkingsmiddelen te verhogen en heel wat dossiers die in een tussenfase nog buiten budget vielen ook te ondersteunen, toont de minister van Cultuur een lovenswaardige inspanning en inzicht in de waarde van de sector’, klonk het in een persbericht.

Compagnie Cecilia, Een Lola, foto Kurt van der Elst