Art is slow attention

Nieuws

Nieuwe aanwinsten voor het Middelheimmuseum

Vorig jaar werd de collectie van het Middelheimmuseum te Antwerpen uitgebreid met een heel aantal schenkingen, aankopen en bruiklenen. Hoewel de focus nog steeds ligt op beeldhouwkunst, wordt de ruimtelijke component uitgebreid tot performances, installaties en architecturale constructies. De nieuwe aanwinsten voor de collectie vertonen een mooie balans tussen jonge en gevestigde, nationale en internationale namen van kunstenaars. Sommige van de werken zijn duidelijk geconcipieerd als in situ toevoegingen aan het openlucht beeldenpark. Verwervingen komen tot stand via schenkingen door kunstenaars en estates, de steun van vzw Middelheim Promotors en structurele sponsors en dankzij de goede samenwerking die het museum kan aangaan met nationale en internationale (privé)collecties.

De nieuwe aanwinsten zijn onder meer van Peter Rogiers, Adrien Tirtiaux, Dennis Tyfus, Louise Lawler, William Forsythe en Jan Dries. Een aantal werken werd reeds aan het publiek voorgesteld in de tentoonstellingen van 2018-2019, andere zullen voor het eerst te zien zijn in het museum vanaf 12 oktober 2019, bij de opening van het nieuwe collectiepaviljoen.