Alles over kunst

Artikel

GLEAN (nl) 4 nu in de winkel

Ons Nederlandstalige aprilnummer ligt nu in de winkel en staat eveneens online.

Op de zestigste Biennale di Venezia zal Julien Creuzet Frankrijk vertegenwoordigen. In de aanloop naar de Esposizione Internazionale d’Arte zoals de Biënnale officieel heet, hebben de twee curatoren van het Franse paviljoen, Céline Kopp en Cindy Sissokho, een solotentoonstelling van de multidisciplinaire kunstenaar samengesteld. Creuzet werkt op het kruispunt van beeldende kunst, video, performance en poëzie. Sorana Munsya bracht een bezoek aan Le Magasin CNAC in Grenoble, waar de focus ligt op bewegend beeld en op de vele dialogen en resonanties die zijn universum kenmerken.

Netwerk Aalst heeft een nieuwe naam: NW, open huis voor hedendaagse kunst en film. Ook het gebouw is grondig gerenoveerd, en heeft een kersverse artistieke leiding verzorgd door Godart Bakkers en Laura Herman. Pieter Vermeulen ging naar Aalst voor een gesprek met het duo, op een moment dat de stad haar carnavalsroes nog uitsliep.

Roaming the Imaginal brengt in een eerste tentoonstelling van de Franse kunstenaar in België verschillende werelden samen: fictie en werkelijkheid, geest en gedachte, materie en virtualiteit. Als dichteres en hypermedia kunstenares verkent ze noties van netwerken en onderlinge afhankelijkheid, ficties en fricties tussen melancholie, mythologie, post-trans en cyber-menselijkheid. Charlotte Boddaert en Wolfram Vandenbergen brachten een bezoek.

Filmmakers Véréna Paravel en Lucien Castaing-Taylor zijn allereerst antropologen. Bij het duo draait alles om de waarneming: om het kijken, het luisteren, het voelen. In Cosmic Realism, hun tentoonstelling in het Eye Filmmuseum in Amsterdam, bewegen Paravel en Castaing-Taylor van de filmzaal naar het museum en weer terug. Ze verknippen films in rushes, stills, scènes en maken van een filmprogramma een parcours doorheen een oeuvre. Cosmic Realism: ‘dat gaat over het grote en het kleine, het zichtbare en het onzichtbare, over dichterbij komen en afstand houden, het verwachte en het onverwachte’, aldus Pieter Van Bogaert.

Derek Jarman en Olivia Laing hebben elkaar nooit gekend. Toch was de filmmaker, auteur en beeldend kunstenaar belangrijk in het leven van Laing. Via Jarman ging ze nadenken over het kunstenaarschap en leerde ze de stuwende kracht van kunst kennen en beoefenen. Hij was het die haar via zijn dagboek, Modern Nature, over het nut van kruiden, planten, de teelt ervan en de aanleg van een tuin instrueerde. Het hoeft niet te verwonderen dat Olivia dertig jaar na Jarmans overlijden nu haar eigen tuinboek schrijft: The Garden Against Time.

Verder in dit vierde Nederlandstalige nummer van GLEAN, aandacht voor de expo The One-Straw Revolution bij Framer Framed, die door Thessa Krüger onder de loep wordt gehouden. Voor ‘Het Archief’ bespreekt Emma Ydiers deze maand een illustratie geplukt uit Symforosa, een Belgisch tijdschrift uit de jaren tachtig waarin spiritualiteit centraal stond. In hun nieuwe duo-column gaan schrijvers Persis Bekkering en Tessel Veneboer voor GLEAN naar de opera: deze maand zagen ze Brodeck, in een nieuwe uitvoering door Daan Janssens voor Opera Ballet Vlaanderen. En Jan de Vylder vraagt zich in zijn column af waarover architectuur en structuur mogen gaan. Lees deze en nog veel meer in de nieuwe Nederlandstalige GLEAN!