Het Archief

fierce pussy, AND SO ARE YOU , 1991-2023 

Het archief

Meer queer op straat

Els  Roelandt

In ‘Het archief’ snorren we een relevant document uit het (verre of recente) verleden op. Welke beelden of geschriften zijn het waard om te conserveren voor de toekomst? En op welke manier getuigen ze van een frappant, memorabel of noemenswaardig moment in de Belgische of internationale kunstscene? Deze maand kiezen we voor een tijdloze affiche van het New Yorkse queer collectief fierce pussy.

Lees het artikel