Het Archief

Annemie Lauryssens, Wacht niet af. Kom zelf in beweging. In Symforosa: Revolutie 5 (1989): 46–47. Geraadpleegd in RoSa vzw: Kenniscentrum voor Gender en Feminisme.

Het archief

Bewegen bewogen bewegingen

Emma  Ydiers

In ‘Het archief’ snorren we een relevant document uit het (verre of recente) verleden op. Welke beelden of geschriften zijn het waard om te conserveren voor de toekomst? En op welke manier getuigen ze van een frappant, memorabel of noemenswaardig moment in de Belgische of internationale kunstscene? Deze maand kiezen we voor een illustratie uit Symforosa, een Belgisch tijdschrift waarin spiritualiteit centraal stond, gebaseerd op de revolutionaire feministische theologie.

Lees het artikel